Röportaj: Tayfun Pirselimoğlu – Saç


Kaan Karsan
12 Eylül 2011

Tayfun Piselimoğlu ile üçlemesinin son filmi “Saç”ı konuştuk:

Merhaba Tayfun Bey, öncelikle bizi kırmayıp bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.  Öncelikle sormak istediğim, böyle başarılı bir filmografide, “Saç” nasıl bir yerde duruyor?  Özellikle üçlemenizin içerisinde değerlendirmek gerekirse önceki filmlerinizden daha özel ya da farklı bir yanı var mı?

Saç, ölüm ve vicdan meselelerini irdeleyen diğer iki filmle birlikte İstanbul’da hayata bir türlü dahil olamayanların hikayesini anlatıyor. Diğerlerine göre daha merkezde ama hayatlar aynı sıkıntıdan mustarip. Bu üçlemenin içerisinde bir nokta olması nedeniyle belki bir ölçüde ayrı durduğu bir yer var.

Bir perukçunun öyküsünü anlatıyorsunuz. Bir insanın aklına kolayca düşecek bir çıkış noktası yok filmin. Nasıl aklınıza geldi?

Tarlabaşı her geçenin gözüne takılacak derecede çok sayıda perukçu barındırır. Aslında İstanbul’un başka yerlerinde de -bu ölçüde olmasa bile- perukçuların bir arada oldukları yerler var. Ancak şehrin ortasında bir yerde bu kadar çok peruk satılması ilginç bir hal. Ne zamandır saç satan ve alan birisinin hikayesini anlatmak istiyordum. Bunun için çok sayıda perukçu da dolaştım. Tuhaf bir alışveriş bu; bedeninize ait telleri satıyorsunuz ve o teller bir başka bedene ulaşıyor. Saçın bizatihi kendisi de bu toplumda çok önemli; hem bir ölçüde pornografik, hem de kutsallık atfediliyor. Bu tuhaf ilişki hep ilgimi çekti benim.

“Rıza” , “Pus” ve sonrasında “Saç”, üçlemenizdeki yalnızlıkların açık bir sebebi var mı? Karakterlerinizin yaşadıkları, topluma daha iyi entegre olmuş karakterlerin başına gelemez miydi?

Bu gün yaşanılan hayatların onları savurduğu yerde olan bitenle ilgiliyim. Önü alınamaz bir biçimde büyüyen, büyüdükçe daha çok iştahlanan bir şehrin yutmaya çalıştığı hayatların yardımsız kalmaları halidir bu. Bu ‘halin’ insanı yalnızlaştırması, sessizleştirmesi, suça itelemesinden daha ‘normal’ ne olabilir? Dahil olunamayan hayatın televizyon ekranlarına, ya da  akıp giden trafiğin öte tarafına bakarak izlemek dimağlarda ne izler bırakmaktadır dikkat etmek lazım.  Ötekileri yiyerek büyüyen sistemin entegrasyondan anladığı da, sunduğu  hayata dahil  ederek  ‘mutlu’ etmek; evet bir de  yok olmak seçeneğiniz var…

Hikayenizin ana omurgasını oluşturan Hamdi karakterinin biraz komik ve sıradışı bir hayali var: Brezilya’ya gitmek… Karakterinizin bu hayali, kim olursa olsun herkesin “kurtuluş” için bir ümidi vardır demek için miydi? Bir yandan da onun büyük bir ihtimalle asla oraya gidemeyeceğini hissettirerek öyküyü karamsarlaştırmak mı istediniz?

Brezilya sambası, eğlenceli görünen hayatı  ve futboluyla biz Türkler için gerçek bir cennet tasavvuru oluşturur.  Ölmek üzere olan Hamdi’nin gitmek istediği yerin Brezilya olması böyle bir ironiyi barındırıyor. Şu da var ki, ne yapsa, ne etse oraya gidemeyeceğini biliyor Hamdi. Nafile bir umuttur bu.

Filmlerinizden hareketle, karamsar bir kişi olduğunuz söylenebilir mi?

Kısacası, evet. Dünyanın gidişatının iyi bir yolda olmadığını düşünenlerdenim. Ne ki, bunun gerektiğini de düşünüyorum. Dibi bulmadan huzura kavuşamayacağız.

Yalnızlık filminizdeki bütün karakterlerin üzerine yapışmış vaziyette. Hatta son derece kopuk bir karı-koca ilişkisiyle de yalnızlık duygusunu iyiden iyiye hissetiriyorsunuz. Sizce, biz insanlar birbirimizi bazen anlamıyor ya da anlamaya çalışırken sevemiyor muyuz?

Bu hayatın bizi sıkıştırdığı yerde bir başımıza kaldığımızı hissediyoruz. Sistem sizin mutlu olmanız için sunduklarına sahip olabilmeniz için ödemeniz gereken bedelleri sıralıyor. Oysa onlara asla sahip olamayacaksınız; ancak sahip olabilme ümidini kaybetmemeniz için sürekli bir baskı altındasınız. Yeniden tanımlanmış bir huzur için istenildiği biçimde yaşamalısınız. Oysa bu hayatın  doğal hali değil; eğilip bükülmüş ve size uygun hale getirilmiş bir zırh; sizi değil sizin dışınızdakileri koruyor. Orada yalnız kalırsınız tabii ki. Bu sistemin Türkiye’de yarattığı hasar yalnız ahlak açısından değil, yarattığı travmanın niteliği konusunda da incelenmeli.

Meryem’in ilgisiz kocası Musa’nın morgda çalışıyor olması, ölüm mefhumunu filmin içerisine iyice katmak için miydi?

Öyle de denilebilir. Ölüm hayatın tam ortasında yer alıyor.

“Saç”ın finalindeki tuhaf, beklenmedik ve kesinlikle filme bambaşka bir boyut kazandıran gerçeküstücülük, yalnızlığın kısır döngüsünü körükler nitelikte mi sizce?

Hayat, görünenler , görünür sandıklarımız ve görünmeyenlerin toplamından ibaret değil midir?

Kameranızı film boyunca neredeyse hiç hareket ettirmemeyi, her şeyi sihirsiz, olduğu gibi sunmayı ve sinemanın ilüzyonundan yararlanmamayı tercih ediyorsunuz. Bu seyreden kişinin filmlerinizdeki matem duygusunu ve hayatın durağanlığı hissetmesi için mi?

Bu, yalın, sizin değişinizle ‘sihirsiz’ -ki, çok sevdim bunu- bir sinemanın bıraktığı bir izlenimdir. İzleyiciyi, kolay olsa da çok etkili unsurlarla ‘büyülemeyi’ seven bir yönetmen değilim. Hayatın da bizatihi böyle olduğunu düşünüyorum. Yapay bir hızın, doğal olmayan bir akışın hayatımızı kapladığını düşünüyorum. Bunun kırılması gereken bir durum olduğuna inanıyorum.

Filminizin Münih gösteriminde bulunuyordum. Gösterimden sonra gelen sorular genel olarak uzun çekimlerin sinemanızda neden bu kadar çok kendine yer bulduğuydu. Siz de zaten gösterimden sonra son derece mütevazi ve muzip bir tavırla izleyen herkese sabırları için teşekkür ettiniz. Zor filmler çektiğinizi düşünüyor musunuz?

Filmlerimin ‘zor ‘ olarak nitelendirilmesini tuhaf buluyorum. Tuhaf olduğu kadar da vahim.  Zira, bu ‘kolay’ filmlerin varlığına da işaret ediyor. Nedir zor; nedir kolay? İzleyici bir de bunu sorarak kendisi ile ilgili de düşünmeli.

Sinemaseverler “Saç” filmini izlemeye gerekirken kendilerini neye hazırlamalılar?

Ne diyeyim buna? Zor bir filme mi?!

“Saç” filmi ile biten üçlemeniz bundan sonra yapacağınız sinema ile ilgili ipuçları veriyor mu? Aklınızda bundan sonrası için neler var? “Öteki”nin hikayesini anlatmaya devam edecek misiniz?

Saç ile bu üçleme sonlandı. Yeni bir projeye başladım. ‘Kimlik’ ile ilgili bir hikaye. Sizin deyişinizle, ‘ötekini’ anlatıyor.

Türk sinemasının son dönemiyle ilgili son birkaç şey söylemek ister misiniz?

İyi bir gidişattan söz edebilirim. Çeşitlilik de, üretim de arttı. Ne ki, nicelikteki artış ölçüsünde niteliksel bir sıçrama olduğunu düşünmüyorum.

***

kaankarsan@gmail.com

twitter

***